mirjam noteboom

 

 'Zelfinzicht is minder belangrijk dan leven vanuit je ziel.'

Thomas More

'Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Groningen heb ik twee maanden rondgereisd in Thailand waar ik voor het eerst kennis heb gemaakt met yoga. Ik heb daar van verschillende docenten les gehad. Terug in Groningen volgde ik lessen bij Anneke. Vervolgens heb ik net als Anneke de vierjarige yogadocentenopleiding bij Saswitha in Bilthoven gevolgd en mijn lesbevoegdheid gehaald met het specialisatiejaar Chakra-psychologie en Ayurvedische massage.'

 

terug